Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ZT PRESENTATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α.Φ.Μ.: 801292692

Δ.Ο.Υ.: Α΄ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 153693503000

Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Διεύθυνση: ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 97

Περιοχή: ΑΘΗΝΑ

Τ.Κ.: 10435

Τηλ: 210-9919289

Fax: 210-9919289

Ημερομηνία λήξης 1ης χρήσης: 31/12/2020

Κεφάλαιο: 900,00 Ευρώ

Διαχειριστής: ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΖΩΗ

ΑΦΜ Διαχειριστή: 047605575